امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

مسولین با عمل به فرامین رهبر مانع فساد در جامعه شوند

امام جمعه شهر نصر آباد جرقویه در نماز جمعه این هفته گفت: حضور رهبر در جامعه برکتی فراموش نشده است و اگر وجود رهبر در جامعه نبود مسئولین تاب مقاومت در برابر استکبار را نداشتند.

امام جمعه شهر نصر آباد:

رفتارمان زمینه ی خوشحالی سیلی خوردگان انقلاب را فراهم نکند

امام جمعه شهر نصر آباد جرقویه سفلی گفت: دشمن دین منهای مبارزه با استکبار می خواهد و در این زمینه خطیبان و مداحان می بایست در جلسات و دعا هایشان نفرین به استکبار و دعا به رهبر انقلاب که پرچم دار مبارزه با استکبار است را سر لوحه خود قرار دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات