در نماز باران ورزنه مطرح شد:

خشکسالی هشداری از جانب خدا بر عملکرد اشتباه برخی افراد است

حجت الاسلام باقری گفت: اگر انسان واجبات الهی را انجام دهد برکات خدا بر زمین نازل می شود .

آخرین اخبار

تبلیغات