امام جمعه شهر ورزنه:

مسئولین از پشت میز خود به میان مردم بروند تا مشکلات را از نزدیک ببینند

حجت‌الاسلام شامحمدی گفت: هرکس صبح خود را آغاز کند و به امور مسلمین اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست؛ باید مسئولین از پشت میزهای خود بیرون آمده و از نزدیک مشکلات مردم را ببینند.

آخرین اخبار

تبلیغات