امام جمعه اصفهان:

ترویج فرهنگ وقف در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما قرار گیرد

امام جمعه اصفهان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ وقف گفت: رسانه‌ها نقش به سزایی در ترویج فرهنگ وقف دارند و ترویج فرهنگ وقف باید در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما قرار گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات