حدیث روز/

عباداتی که نشانه‌هاى تکبر را مى‌زداید!

نمازها و زکاتها و جدّیت در روزه دارى، باعث آرام شدن اعضاء و جوارح، خشوع دیدگان، فروتنى جانها و خضوع دلها و بیرون راندن کبر و نخوت مى‌شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات