تاکید استاندار اصفها‌ن بر برگزاری جلسات ‌خارج از وقت اداری‌

استاندار اصفهان گفت: تشکیل جلسات در خارج از وقت اداری اهمیت دارد و لازم است حتی الا مکان کل ساعت کار اداری به رفع و رجوع مسائل مردم و فعالیت‌های اساسی‌تر و مفیدتر پرداخته شود.

آخرین اخبار

تبلیغات