امام جمعه نصرآباد:

گمنام هایی که دل های عاشق را به دنبال خود می کشند

علیرضا فرهنگ: بزودی شاهد یک استقبال خیلی خوب و تشییع با شکوهی در شهر نصرآباد خواهیم بود. البته خود شهدا آن قدر جذبه دارند که بدون گفتن امثال بنده مردم و دل های عاشق را به دنبال خود می کشند.

آخرین اخبار

تبلیغات