درس‏هایی سودمند از شیوه زندگى امام چهارم مسلمین

امام سجاد(ع) سرچشمه كمالات انسانى و زینت پرستش كنندگان الهى

امام سجاد(ع) زینت عابدان، بزرگ مرد عبادت و عرفان، مجاهدی بزرگ فىسبیل الله نیزبود ، او كه كانون علم و اندیشه ومعرفت بود ، تواضع ویژه‏اى داشت، و در عین آن كه شكوه و جلال و ابهت خاصى داشت ، ازحلم و بردبارى و سعه صدر مخصوص بهره مند بود، و در یك كلمه كانون همه كمالات‏انسانى و ارزشهاى والاى معنوى بود.

آخرین اخبار

تبلیغات