درس‏هایی سودمند از شیوه زندگى امام چهارم مسلمین

امام سجاد(ع) سرچشمه کمالات انسانى و زینت پرستش کنندگان الهى

امام سجاد(ع) زینت عابدان، بزرگ مرد عبادت و عرفان، مجاهدی بزرگ فىسبیل الله نیزبود ، او که کانون علم و اندیشه ومعرفت بود ، تواضع ویژه‏اى داشت، و در عین آن که شکوه و جلال و ابهت خاصى داشت ، ازحلم و بردبارى و سعه صدر مخصوص بهره مند بود، و در یک کلمه کانون همه کمالات‏انسانى و ارزشهاى والاى معنوى بود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات