وزیر امور خارجه کشور پرتغال در اصفهان:

سطح روابط اقتصادی ایران و پرتغال افزایش می‌یابد

وزیر امور خارجه پرتغال گفت: از منظر سیاسی، ۲ کشور دارای ارتباطات سیاسی مناسبی هستند که با توجه به آن سطح روابط اقتصادی نیز افزای می‌یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات