نقض تعهد بین المللی توسط عربستان در حادثه منا؛

چرا فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود! / دولت روحانی در پیگیری فاجعه منا چه نمره ای می گیرد؟

برای پایمال‌نشدن خون قربانیان این حادثه، باید اقدامات مردمی و دولتی به موازات یکدیگر انجام شود تا امیدها برای به‌نتیجه‌رسیدن پیگیری‌ها افزایش یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات