بدون امضای رئیس جمهور و به طور خودکار

تمدید 10 ساله تحریم آمریکا علیه ایران رسمی شد

رئیس جمهور آمریکا قانون تمدید تحریم‌های ده ساله علیه ایران را امضا نکرد اما این طرح بدون امضای وی و به صورت خودکار به قانون تبدیل شد

آخرین اخبار

تبلیغات