کارشناس حقوق بین الملل: تحریم های اخیر آمریکا نقض توافقنامه ژنو نیست

یک کارشناس حقوق بین الملل، اقدام جدید آمریکا مبنی بر افزودن اسامی افراد و شرکت های جدید به فهرست تحریم ها علیه ایران را از نظر حقوقی، مخالف توافقنامه ژنو ندانست و گفت: این اقدام نه از نظر مفاد و نه از نظر روح، نقض توافقنامه ‍ژنو نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات