مادری که فرزندش را جلوی دوربین خورد

مادری دلسوز در یک اقدام شجاعانه فرزندش را به دلیل نقص عضو در مقابل چشمان مستند سازان فرانسوی خورد.

آخرین اخبار

تبلیغات