مدیر گروه ارتوپدی فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

آلودگی هوا یکی از عوامل افزایش بروز معلولیت/ از هر هفت نفر یک نفر در دنیا معلول است

فرض کنید فردی نمی تواند از پله بالا برود، اگر در منزل او پله باشد و مجبور شود از آن بالا برود، این فرد در آن محیط معلول حساب می شود ولی اگر در همان محیط پله ها وجود نداشته باشد این طور نیست. معلولیت چیزی نیست که در فرهنگ ما به عنوان ناتوان تعریف شده؛ چرا که در کل ادبیات معلولیت و توانبخشی در دنیا اعتقادی به ناتوانی وجود ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات