عناصر داعش به منازل شیعیان در عراق یورش بردند

عناصر داعش در عراق با حمله به منازل شیعیان به قتل و غارت ادامه می دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات