مسوول سازمان بسیج رسانه استان اصفهان:

امام خامنه ای، تنها مفسر گفتمان انقلاب اسلامی در عصر حاضر است

رضا صفری گفت: هر کسی با هر عنوانی اگر برخلاف نص صریح بیانات امام راحل عظیم الشان ما که در صحیفه ایشان ثبت و ضبط شده است مباحثی را مطرح کند، دانسته و یا ندانسته نقشه دشمنان انقلاب را تکمیل کرده است.

ولی الله عرب مختاری

رسانه و تبلیغات و برخی نقش های پنهان مظلوم نمایی غرب

امروزه نقش رسانه و تبلیغات در جامعه و سطح جهانی بر کسی پوشیده نیست و بهره گیری از تکنیک ها و شیوه های نوین نیز تاثیر به سزایی در نقش آفرینی و اثرگذاری رسانه ها و تبلیغات داشته است؛ به گونه ای که به راحتی می شود، انتظارات، خواسته ها و اهداف خود را از این طریق به دیگران انتقال داد.

آخرین اخبار

تبلیغات