امام جمعه نصرآباد:

راهکارهای موثر در تقویت اقتصاد مقاومتی/امنیت شغلی کارگران را فراهم کنید

حجت الاسلام فرهنگ گفت: پیامبر دست کارگر را می بوسید، نکند که کارفرما به کارگرش بخواهد زور بگوید و رعایت اخلاق اسلامی را نکند. کارفرما نباید کار گر را تحقیر یا حق کارگر را پایمال کند، بلکه باید امنیت شغلی برایش ایجاد کند.

آخرین اخبار

تبلیغات