رمز موفقیت کسانی که کم درس می‌خوانند و نمره‌ خوب می‌گیرند، چیست ؟

داشتن پشتکار به تنهایی سبب موفقیت نمی‌شود، بررسی زمینه ژنتیکی بسیاری از افراد موفق نشان می‌دهد آنها دارای ساختار ژنتیکی ویژه‌ای هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات