با فعالیت سامانه بارش زا در دو روز آینده:

آسمان اصفهان بارانی می شود

با ورود سامانه بارش زا در اکثر نقاط استان اصفهان باران های بهاری طراوت و جانی دوباره به اصفهان می بخشد.

آخرین اخبار

تبلیغات