رییس دانشگاه آزاد شهر نیک آباد:

سیاست بازی فضای سالم دانشگاه را به عقب می کشد/ عدم اراده جدی برای عملیاتی شدن نقشه جامع علمی کشور

علی ارشادی گفت: سیاسی کاری اعم از مسائل صنفی و یا مرتبط با قدرت قطعا در محیط سالم و آکادمیک دانشگاه ضرر بزرگی را به این سیستم آموزشی خواهد زد.

آخرین اخبار

تبلیغات