استاندار اصفهان:

اصفهان در هیچ یک از آسیب های اجتماعی رتبه اول را ندارد

استاندار اصفهان گفت: اصفهان در هیچ یک از آسیب های اجتماعی، رتبه اول را ندارد و آماری که از سوی افراد اعلام می شود باید مستندات لازم را داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات