مدیرکل گمرک استان اصفهان:

اتحادیه مربوطه خواستار تسهیلات برای نقره‌کاران اصفهانی شود

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: با توجه به اینکه بیشترین میزان تولید نقره، توسط هنرمندان اصفهانی انجام می‌شود پیشنهاد می‌کنیم اتحادیه مربوطه طی مکاتبه با نمایندگان خواستار تسهیل قوانین شود.

آخرین اخبار

تبلیغات