استاد علوم سیاسی دانشگاه:

ادبیات سیاسی رئیس جمهور به منتقدان، دور از انصاف بود/ خروج از رکود امیدی کاذب به مردم

کارشناس مسائل سیاسی گفت: بی شناسنامه، به جهنم و بی سواد نمونه ای از ادبیات سیاسی دولت به منتقدین خودش بود و این به دور از انصاف است.

نقد یا تخریب:

نهادینه سازی فرهنگ انتقاد و نقد پذیری؛ ضامن پویایی نظام اسلامی

لذا در وهلۀ نخست باید گفت رواج فزایندۀ انتقاد در نظام اسلامی را باید به فال نیک گرفت که به نوبۀ خود منجر به پویایی و نشاط کشور درعرصه های مختلف می گردد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مسئولان تحمل نقد منصفانه را داشته باشند/ بارها مخالفت خود را با سفرهای خارجی مسئولان اعلام کرده ام

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: رسانه ها در چارچوب قانون آزاد به اطلاع رسانی هستند و مسئولین باید از نقد منصفانه خوشحال و تحمل نقد را داشته باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات