نماینده مردم اصفهان در مجلس؛

رییس جمهور نباید عصبانی شود/ نقد منتقدان ناشی از بی توجهی دولت به برخی دغدغه های جدی است

ملجس طرح ساماندهی خبرنگاران را پیگیر است و دولت هم قرار است لایحه نظام جامعه رسانه ای را ارائه کند. اگر این لایحه معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس برسد مجلس آن را بررسی خواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات