سراغی هم از درد دل مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بگیرید

مگر می شود که مدیران بنیاد دغدغه جمع آوری خاطرات و آثار موجود در دفاع مقدس را نداشته باشند؟ شما با بدبینی این مسئله را مطرح کردید وگرنه کم نیست آثاری که حتی در روزهای نامناسب مالی بنیاد، جمع آوری و منتشر شدند…

آخرین اخبار

تبلیغات