«غیرعلنی»؛ سیاسی‌ترین سریال‌ این روزهای تلویزیون

نگاهی غیرعلنی به یک کمدیِ عاشقانهِ سیاسی

برگ برنده «غیرعلنی» صراحت آن در نقد مسائل پیرامون انتخابات است. صراحتی که در آثار پیشین به دلایل مختلفی وجود نداشت و «غیرعلنی» سعی کرد برای اولین بار، از آن استفاده کند تا بخش بیشتری از مخاطب را به خود جذب کند.

آخرین اخبار

تبلیغات