نقد شریعتمداری بر طرح یک فوریتی برخی نمایندگان؛

آمپول که سند نمی‌سازد!

انتظار آن است که نمایندگان مجلس با اجازه اجرای برجام، پای سندی را امضا نکنند که فردا و پس‌فردای این روزها در مقابل مردم سرافکنده باشند و فردای قیامت، نزد خدای سبحان… چرا که شاهد امروز، قاضی فرداست.

آخرین اخبار

تبلیغات