خطیب نماز جمعه شهر نصر آباد جرقویه گفت:

رییس جمهور نباید در گزارش ۱۰۰ روزه دولت قبل را نقد می کرد

امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه گفت: . شعار این دولت تدبیر و امید واعتدال است و گزارش 100روزه که ایشان ادامه دادند نباید دولت قبل را در مقابل رسا نه های دیگر به نقد می کشید.

آخرین اخبار

تبلیغات