نقدی بر اظهارات روحانی؛

آقای رئیس‌جمهور؛ «انقلاب اسلامی» یک «اسلام انقلابی» است

اسلامِ انقلاب اسلامی یک اسلام انقلابی است، همان‌قدر که سلب ماهیت اسلامی از انقلاب خطرناک است، سلب ماهیت انقلابی از اسلام نیز خطرآفرین است.

آخرین اخبار

تبلیغات