گزارش بانک‌مرکزی از حجم نقدینگی موجود در کشور:

سهم هر ایرانی از نقدینگی کشور چقدر است؟

حجم نقدینگی کشور از ابتدای دوران مادها تا ابتدای دولت روحانی ۴۹۱هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که در سه سال دولت روحانی افزایش بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات