نماینده مردم شهرضا در مجلس:

خطر معضلات اجتماعی از خطر داعش بیشتر است

نماینده مردم شهرضا در مجلس وضعیت مباحث اجتماعی را نامطلوب توصیف کرد و گفت: خطرات مسائل اجتماعی از خطرات امثال داعش بسیار بیشتر است که رسیدن به نتیجه در این حوزه نیازمند همکاری و اقدام تمام دستگاه‌ها است.

آخرین اخبار

تبلیغات