در گفتگو با بخشدار بخش مرکزی شهرستان اصفهان:

جانمایی کوره های اجر پزی به شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان در اولویت است/ برخورد جدی با برداشت های بی رویه از سطح خاک

بخشدار بخش مرکزی گفت: برای انتقال کوره های به شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان، بحث جانمایی از اهم موضوعات مطرح شده می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات