مدیرعامل آبفای اصفهان:

شبکه‌های آبرسانی فرسوده استان اصفهان بازسازی می‌شوند

مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان گفت: با هدف کاهش پرت آب در اصفهان، اصلاح شبکه آبرسانی فرسوده در نقاط مختلف استان اجرا می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات