نقاشی این مرد با زبان+تصاویر

هنرمندی هندی به نام Anna K به سبک عجیبی نقاشی می کند، او با استفاده از زبان خود نقاشی می کشد و در این کا هم مهارت خوبی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات