کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

خلق واژگان از سوی رهبری براساس توطئه های دشمنان است/ جهاد کبیر همان توهم دانستن مصالحه با امریکا

حاجیان گفت: هدف از بیان جهاد کبیر توسط رهبری، هشدار نسبت به تغییر رویکر دشمن در برابر ما است، دشمن از سوی جنگ سخت و جنگ نرم نامتقارن به سمت نفوذ و تغییر باور مردم و محاسبات مسئولین است.

آخرین اخبار

تبلیغات