آغاز دوران پسابرجام شکمی؛

دیپلماسی آشپزخانه‌ای از سریال پاستا تا نفوذ مک‌دونالد به ایران

قلب‌ها و ذهن‌های مردم جهان را می‌توان به وسیله “اشتها” تصرف کرد؛ هدفی که هر کشوری به دنبال آن است اما کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکا، فرانسه و ایتالیا با قدرت بیشتری به توسعه «دیپلماسی شکمی/ آشپزخانه‌ای» پرداختند.

آخرین اخبار

تبلیغات