فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان:

ما شاهد نوار شکست راهبرد های امریکا در جهان هستیم

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان با بیان اینکه اسلام توانسته هندسه قدرت را در جهان تغییر دهد گفت: ما امروز شاهد نوار شکست های پی درپی امریکا هستیم و اگر امروز شیطان بزرگ به دست و پا افتاده بخاطر همین شرایط بوجود آمده برای قدرت استبکاری آن است.

آخرین اخبار

تبلیغات