سردار نقدی پاسخ می دهد:

مردم و مسئولین برای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن چه وظیفه ای دارند؟

سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نفوذ فرهنگی دشمن، روشنگری مردم را بهترین روش مقابله با آن دانست.

آخرین اخبار

تبلیغات