انتخابات با لیست گزینشی؛

چرا باید به لیست ها گزینشی رای داد؟

در انتخابات 7 اسفند دشمن به صورت عریان تری وارد میدان شده و با حمایت از لیست های خاصی درصدصد، نفوذ در ارکان کشور است.

آخرین اخبار

تبلیغات