تشریح کامل نفوذ در بیان وزیر سابق اطلاعات؛

سازمان سیا پشت پرده «اسلام رحمانی» و «اعتدال»/ ترجمه برجام را بخوانید و وعده های دروغ آن را ببینید

دو ماه پیش گروهی از آمریکا وارد دانشگاه تهران شدند تا مبادلات علمی داشته باشند اما پس از بررسی فهمیدیم که مأموران کارکشته سازمان سیا بوده و دنبال این هستند که دانشندان ما را شناسایی کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات