گزارش ویژه

چراغ سبز برای نفوذ سرمایه گذاران خارجی در سایه غفلت از تولیدکنندگان ایرانی

نفوذ اقتصادی یکی از راه‌هایی است که دشمن می‌خواهد از طریق آن سیاست اعمال فشار به ایران را دنبال کند. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای هیئت‌های تجاری مختلفی وارد ایران شدند که توجه انها به برخی از بازارهای داخلی قابل توجه است.

آخرین اخبار

تبلیغات