پروژه نفوذ آمریکا به ایران؛

نفوذ افسران و دیپلمات‌های آمریکایی به ایران به بهانه یادگیری زبان فارسی

آمریکا امید دارد که در پسا برجام به روابط دیپلماتیک رسمی با ایران دست یابند و در پی آن دانشجویان آمریکایی را برای تحصیل عازم ایران کند؛ دانشجویانی که عامل نفوذ به کشور عزیزمان خواهند بود.

آخرین اخبار

تبلیغات