بازداشت زنی که شوهرش را کشت

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زنی خبر داد که طی یک نزاع و درگیری اقدام به ارتکاب کشتن همسرش کرده بود.

ورود به بهشت جسارت پای گذاری روی نفس را می طلبد

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اهمیت عدم تبعیت از نفس، گفت: ورود به بهشت جسارت پای گذاری روی نفس را می طلبد.

مسئولین نگاه از شما:

آلودگی نفس مزرعه شور را به شماره انداخت

این متن یک قصه نیست یک غصه بزرگ است برای همه ساکنان شرق اصفهان بویژه شهروندان شهر سجزی و محله مزرعه شور است.

آخرین اخبار

تبلیغات