رتبه دوم کنکور علوم انسانی 94 در گفتگو با اصفهان شرق:

علاقه ام مرا به سمت علوم انسانی کشاند/ دانش آموز اصفهانی، از اردوی جهادی تا عبور از سد کنکور

رتبه دوم کنکور سراسری سال 94 بعد از علاقه و استعداد، تغییر زیربنای کشور در زمینه مسائل علوم انسانی را هدفی برای وارد شدن به این رشته عنوان کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات