حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری:

گزارش موضوع آب اصفهان را خدمت رهبر معظم انقلاب خواهم برد

رئیس دفتر بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: با وجود تبلیغات سوئی که اخوان المسلمین نسبت به ایران داشت اما دید مردم غزه نسبت به حکومت و ملت ایران عوض شد و ایران به هیچ وجه از حمایت مردم غزه کوتاه نخواهد آمد.

آخرین اخبار

تبلیغات