نعمت اللّه یوسفیان

حقیقت پاسداری از نگاه قرآن و روایات

پاسداری به چه معناست ؟ از چه اموری باید پاسداری کرد؟ پاسداری از دین و انقلاب و آرمانهای اسلامی چه ارزشی دارد و در چه عرصه هایی ظهور و بروز می کند؟ روح و حقیقت پاسداری چیست ؟ قرآن و روایات اسلامی حقیقت پاسداری را چگونه تبیین کرده اند؟

آخرین اخبار

تبلیغات