حجت الاسلام ارزانی مطرح کرد:

ازدواج با انگیزه های غیرارزشی یکی از آسیب های خانواده های امروزی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: تحمیل پیوند زناشویی، مهریه سنگین ، ازدواج با انگیزه های غیر ارزشی و ازدواج پیش از رشد عقلی چهار آسیب بزرگ در خانواده های امروزی است.

آخرین اخبار

تبلیغات