۷ باور نادرست درباره آلبرت اینشتین که نمی‌دانستید

بدون شک آلبرت اینشتین یکی از مهم‌ترین دانشمندان تمام دوران است، اما همواره برخی از باور‌ها در مورد وی وجود داشته است که درست نیستند.

آخرین اخبار

تبلیغات