مرگ کیارستمی بازیچه سیاسی و انتخاباتی آقای وزیر

در حالی که رئیس دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده مرحوم کیارستمی در نظام پزشکی می‌گوید ما به صورت دائم جزئیات پرونده کیارستمی را اعلام کرده‌ایم، وزیر بهداشت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد.

طلوعی مطرح کرد:

لزوم احداث بیمارستان های بزرگ و پیشرفته در استان اصفهان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: نیاز به احداث بیمارستان های بزرگ و پیشرفته در سطح استان اصفهان احساس می شود.

آخرین وضعیت پروانه طبابت پزشکان زیرمیزی‌بگیر اعلام شد

مدیرکل صلاحیت‌های حرفه‌ای و صدور پروانه‌های نظام پزشکی گفت: سیستم ثبت پروانه سازمان نظام پزشکی سراسری است و چنانچه پروانه طبابت پزشکی به دلیل تخلف باطل شود، وی نمی‌تواند در شهر دیگری طبابت کند.

آخرین اخبار

تبلیغات