اعلام نحوه شکایت مردم از زیرمیزی

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: شکایت از کادر درمانی در کشور یک درصد است و از کل شکایات درمانی فقط 5 درصد مربوط به تعرفه‌هاست.

آخرین اخبار

تبلیغات